Selskapsstruktur

Som eit mindre familieselskap innan oppdrett er vi avhengige av samarbeid med andre for å sikre optimal drift.

Det er avgjerande for oss at våre investeringar er med på å bidra til lokalmiljøet, både for å gje tilbake og for å kunne sikre arbeidsplassar og aktivitet i distrikta. Difor er vi medeigarar og medlem i ulike selskap som er viktige for oss og lokalmiljøet.

Marø Havbruk og Svanøy Røykeri er begge eigd av Marø Havbruk Eigendom.

Vi er medeigara og aksjonærar i:

Vi er aktive medlemmer i: